Dedicat a les joves generacions de mestres que arriben amb força i "malgrat la boira" segueixen caminant vers el meravellós projecte d'educar.

dissabte, 23 de juny de 2012

UNA PINZELLADA DE PRÀCTICA PSICOMOTRIU (II)


En “Una pinzellada psicomotriu I (març 2.012)” es va exposar una sessió de psicomotricitat des de la perspectiva del joc espontani com a una forma d'expressió de la vida afectiva dels infants.
Ara la perspectiva és des de l’Orientació educativa:

La pràctica psicomotriu educativa es basa en el moviment corporal per treballar el control d'aquest, la coordinació global i segmentària, l'equilibri, l'orientació en l'espai i en el temps, la lateralitat...

Els objectius són:

·        Desenvolupar la capacitat d’ajuts postural i domini de la lateralitat.

·        Adquirir el control de l'equilibri. 

·        Desenvolupar el control de la respiració i relaxació.

·        Desenvolupar el control tònic

·        Organitzar-se en l’espai i el temps a través dels seus moviments.

·        Desenvolupar la capacitat de realitzar diversos tipus de desplaçaments.

·   Treballar la capacitat de passar i rebre objectes, efectuant llançaments i recepcions.

·  Treballar la possibilitat  de colpejar un objecte, botant o xutant, per tal d’aconseguir el seu moviment i la seva conducció.
Les sessions s’estructuraran en tres temps:
El primer (15 minuts aprox.) serà el ritual d’entrada on es trauran les sabates amb la finalitat que puguin posar tot el peu a terra per descobrir la sensació al trepitjar, caminar, córrer, etc. i després d’endreçar-les s’asseuran en rotllana on s’anticiparà verbalment l’activitat que faran.

En el segon (30 minuts aprox.) es realitzaran les activitats programades (circuits, desplaçaments, jocs amb pilotes, equilibris, etc.).


Per últim, al acabar la sessió, es realitzarà el ritual de sortida on predominarà l'activitat de relaxació amb una música de fons que faciliti el repòs (15 minuts aprox.) i després recollida del material i posar-se les sabates.
El paper de l’adult será el de crear un clima acollidor, garantir el respecte de les normes, afavorir l’autonomia dels infants i valorar els progressos assolits.

L’espai haurà de ser ampli, ventilat, amb possibilitat d’acollir diferents materials que es distribuiran en funció dels objectius de la sessió (gimnàs). És aconsellable que tingui uns espais fixes (on dur a terme els rituals d’entrada i de sortida) i altres canviants per dur a terme les activitats psicomotrius en si mateixes.

L’avaluació es basarà en l’observació sistemàtica per recollir dades dels diferents moments del procés i poder comprovar el grau d’assoliment dels  objectius que constarà als informes. A més, ens permetrà reflexionar sobre la nostra tasca i modificar estratègies si cal.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada