Dedicat a les joves generacions de mestres que arriben amb força i "malgrat la boira" segueixen caminant vers el meravellós projecte d'educar.

dimecres, 11 de març del 2015

MATERIAL DE REBUIG A L'ESCOLA?

Aquesta setmana ha fet tres anys que vaig començar l’aventura de 
Fer de Mestres. 
Amb la tristesa que comportava la recent incapacitat laboral per malaltia, no imaginava que gràcies al blog tornaria a sentir la il·lusió per la descoberta pedagògica. Que podria compartir experiències didàctiques, que un munt de persones desconegudes m’acompanyarien en les meves reflexions i que algunes d’elles es convertirien en grans amics i amigues donant-me suport en aquests últims complicats mesos.
Únicament puc dir-vos: moltes gràcies!
En aquests tres últims anys, s’hi han tractat força temes. Uns més reflexius que d’altres; però en tots he intentat que us fossin d’utilitat per a Fer de Mestres.
En aquesta professió nostra, i en molts casos vocació, hem de ser conscients que som models per als infants i que en les nostres actuacions hi ha implícits alguns patrons de conducta.
Per aquest motiu, he volgut compartir estratègies per a caminar vers una escola afectiva, reflexiva, creativa, respectuosa amb els infants i amb els valors mediambientals.
En l’últim aspecte es centrarà la proposta d’avui per a poder mostrar formes alternatives a l’acumulació de residus en el medi ambient: Material de rebuig a l’escola?
A totes les cases, en separar les deixalles, trobem materials de rebuig als que podríem allargar el seu ús utilitzant la imaginació.
Les activitats que trobareu en els següents enllaços podran ser per a crear vosaltres materials didàctics o idees per oferir als infants i, així, donar curs a la seva creativitat.

Capacitats:

·     Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, i així poder
identificar els perills i aprendre a actuar en conseqüència.
·   Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap
a  una  autonomia  personal,  cap a la  col∙laboració  amb  el  grup i cap a la
integració social.

Objectius:

·     Incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat
·     Promoure la participació i la implicació activa en la millora de l’entorn.
·     Conèixer estratègies per reciclar.
   
   Materials:

A la xarxa podeu trobar alguns blogs on hi ha molts recursos per a reciclar material de rebuig, a l’escola. Us recomano:

Clica!

I recordeu les 5 R màgiques:
Reduir, Reciclar, Reutilitzar, Reparar i Regular