Dedicat a les joves generacions de mestres que arriben amb força i "malgrat la boira" segueixen caminant vers el meravellós projecte d'educar.

diumenge, 16 de novembre del 2014

SETMANA DE LA CIÈNCIA 2014

Capficada en les meves cabòries, per poc se’m passa deixar-vos la proposta de Fer de Mestres per a la Setmana de la Ciència d’aquest any.
Des del 14 al 23 de novembre es celebrarà a Catalunya la 19a. Setmana de la Ciència coordinada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.
Clica per accedir-hi!
Els temes centrals d’aquesta edició a partir dels quals es faran activitats de divulgació del mètode científic són la cristal·lografia i la biotecnologia amb motiu de la celebració de l’Any Internacional de la Cristal·lografia i l’Any de la Biotecnologia.

El mètode científic al que convida aproximar-se la Setmana de la Ciència implica seguir uns passos determinats:
•        Intuïció i formulació d’un problema (Pregunta).
•        Formulació d’una hipòtesi (Resposta a aquesta pregunta).
•        Disseny d’una recerca i possible experimentació.
•        Recollida de dades.
•        Interpretació de dades.
•        Conclusions:
1.   Si no es confirma la hipòtesi, formulació d’una de nova.
2.   Si es confirma la hipòtesi, el procés finalitza amb la comunicació dels resultats.

La proposta d’activitats de Fer de mestres es centrarà en la cristal·lografia

Hi ha experimentacions espectaculars per a poder veure com apareixen els cristalls. Algunes vegades, comporta usar productes com el bòrax, les sals d’alum, l’amoníac... pel que cal treballar en petit grup, amb mestres de suport i tenint molta cura en tots els processos.
Com que no sempre es pot disposar d’aquests recursos a les aules, inspirada pel blog “manetesicosetes” proposo una senzilla experimentació a dins de l’aula treballant amb sal.
Les capacitats que més es potenciaran en les activitats són:
·        Aprendre a pensar i a comunicar.
·        Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa.
Alguns dels objectius de la proposta són els següents:
·    Conèixer  algunes característiques generals dels cristalls, la saturació i l’evaporació.
·        Fer hipòtesis sobre l’experimentació.
·        Participar i observar l’experimentació realitzada.
·    Verificar les anticipacions de l’experimentació amb el resultat de les   dades obtingudes.
·       Gaudir de les activitats.
El procés de recerca a l’Educació Infantil és:
·        Lectura col·lectiva de la pregunta.
·        Què en sabem? Formular hipòtesis.
·    Quin experiment o activitat es pot fer per explicar o comprovar  la hipòtesi  i posar-lo en pràctica.
·   Observar els resultats, recollir les dades i comprovar si es verifica la hipòtesi.
·        Buscar més informació en altres fonts.
·        Què hem après? Conclusions.
·      Elaboració d’un mural, llibre, etc. amb les fotografies del procés i petits textos explicatius.
·        Exposició a altres infants, si s’escau.
   Proposta d’activitats
En rotllana, llegiu la pregunta que ha arribat a l’aula dins un sobre: 
Per què és salada l’aigua del mar?
Demaneu als infants que exposin les seves idees. Com ho podem saber?
Anoteu les hipòtesis i proposeu l’experimentació per comprovar-ho en petits grups. Què necessitareu?
Material:
Recipients transparents i culleretes.
Aigua
Sal
Colorants alimentaris
Experimentació:
Feu una dissolució força saturada de sal en un recipient i deixeu-la reposar durant tot un dia. 

Si no s’ha dissolt tota la sal, afegiu una miqueta  d’aigua per refer la dissolució, presenteu-la als infants i deixeu que la tastin.
Repartiu-la en recipients pels diferents grups  de treball. Seguidament afegiu el colorant en algun dels recipients i deixeu evaporar l’aigua durant uns dies.
Què ha passat?
Cristalls de sal
Vet aquí perquè l'aigua era salada!!!
Amb aquestes senzilles experimentacions ja no hi ha excusa per a no celebrar la Setmana de la Ciència ;)
Clica la imatge per saber-ne més sobre altres propostes
Cristalls de sal de colors

Cristalls en cartró
Cristalls de sucre