Dedicat a les joves generacions de mestres que arriben amb força i "malgrat la boira" segueixen caminant vers el meravellós projecte d'educar.

dissabte, 5 de maig del 2012

LES 3 ERRES: Reduir, Reutilitzar i Reciclar

La  consciència  que  cal  preservar  el  medi  ambient és  general en tota la societat; però les actituds que s’han d’observar per a la sostenibilitat encara s’han de seguir treballant en la majoria dels estaments.
El programa de les Escoles Verdes defineix un procés per incorporar els principis i els valors de la sostenibilitat als centres escolars.
Clica per saber-ne més
No totes les escoles opten per adherir-s’hi encara que, moltes d’elles, no deixin de treballar la incidència que en el nostre entorn té la utilització dels recursos naturals i la  generació de residus.
A les aules d’educació infantil també es poden programar activitats per conèixer i treballar les 3 erres: reduir, reutilitzar i reciclar. Amb elles es potenciaran i assoliran:

Capacitats:
·      Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de
curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i
culturals.
·     Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, i així poder
identificar els perills i aprendre a actuar en conseqüència.
·   Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap
a  una  autonomia  personal,  cap a la  col∙laboració  amb  el  grup i cap a la
integració social.

Objectius:
·     Incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat
·     Promoure la participació i la implicació activa en la millora de l’entorn.
·     Conèixer estratègies per reduir, reutilitzar i reciclar.

 Reduir:

Els infants poden aprendre estratègies per reduir la utilització dels recursos energètics i alhora minvar la quantitat de deixalles que es fan a la classe.
Una actitud responsable vers els recursos energètics és apagar sempre els llums  al sortir de les aules i tancar les aixetes per no perdre aigua. Per recordar-ho, es faran rètols per totes les classes que s’enganxaran al costat de la pica i de la porta de sortida de l'aula.

Els nens i nenes de P5, que poden escriure de forma entenedora, seran els encarregats de fer-los. En rotllana, iniciaran una conversa per decidir el text del rètol i després d'escriure'l a la pissarra entre tots els nens i nenes, en unes cartolines, el copiaran i fent-hi algun dibuix al·lusiu.
Una vegada fets, es plastificaran i, els responsables dels encàrrecs, els repartiran per les classes mentre expliquen la funció dels rètols a la resta dels infants del parvulari.
També hi ha activitats per evitar embolcalls i envasos superflus, especialment en els esmorzars que els infants porten de casa.
A la reunió de pares d’inici de curs, s’explicarà que els esmorzars arribaran a l’escola d’altres maneres que no sigui embolicats amb paper d’alumini o plàstics. Per això, es demanarà que es contribueixi a aquesta tasca portant-lo dintre d’una carmanyola o similar, evitant portar sucs, iogurts i altres líquids envasats. 

Reciclar:

A moltes llars s'ha iniciat la selecció de les deixalles i per donar coherència i així poder assolir aquests hàbit, s'ha de seguir treballant a les classes.
Per motivar i saber els coneixements previs, que tenen els infants de P3, P4 i P5, en relació a la selecció dels residus i la utilització dels contenidors, hi ha forces recursos audiovisuals que es poden trobar fàcilment per la xarxa. El tutor o la tutora l’escollirà segons la maduresa dels nens i nenes del grup.  Una mostra d'aquests filmets la trobareu si cliqueu en els següents enllaços:
Engrescats per les anteriors activitats, es presentaran al grup els petits contenidors de l’aula (blau/paper, groc/plàstic i marró/brossa) els quals es buidaran cada divendres. Sempre que sigui possible, uns encarregats amb la mestra de reforç, sortiran a buidar-los als contenidors del carrer prop de l’escola .
L’instrument per avaluar l’assoliment dels objectiu a P3 serà l’observació sistemàtica de les actituds a l'aula dels nens i nenes vers el reciclatge.
Clica per veure el programa JClic
A P4 i P5 a més de l’observació, com que ja tenen més habilitat amb el ratolí, s’aprofitarà una sessió d’informàtica on faran el programa Jclic: Jo reciclo i tu?

Reutilitzar:

A l’educació infantil la reutilització de llibres no és possible perquè s’hi escriu, s’hi pinta i s’hi enganxa a cadascun dels seus fulls. Es podran reutilitzar els contes complementaris que normalment acompanyen el material de treball d'algunes editorials.
Capsa decorada amb paper  reutilitzat
També es reutilitzaran, quan a la classe arribi algun regal (Reis, Sant Jordi,...), les cintes i els papers es guardaran per fer les tapes d’àlbum o altres treballs. Igualment, les capses dels paquets de folis es decoraran i podran ser espais per endreçar el material dels racons, els nostres contenidors de reciclatge, etc.
Dels materials reciclats es faran treballs plàstics, s'experimentarà  a matemàtiques,... però això ho deixem per un altre dia.

3 comentaris: